Reklamasjon

Hvis det oppdages en feil eller mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget feilen, gi oss beskjed om at du vil reklamere på varen. Reklamasjonen må skje senest to år etter at du overtok varen. Varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år har en reklamasjonsfrist på fem år. For næringsdrivende (kjl.), er den absolutte reklamasjonsfristen to år etter den dagen kjøper overtok varen.

Opplever du et problem med et av våre produkter er anbefalingen vår enkel: kontakt oss så raskt som mulig. Du treffer oss på tlf: 21 98 47 47 alle hverdager fra 8:00 – 16:00.

Du kan også sende oss en e-post: post@p-lindberg.no Dersom det blir nødvendig å returnere varen oppfordrer vi deg til å fylle ut og legge ved vårt reklamasjonsskjema, da sikrer du at vi mottar alle opplysninger som er nødvendig for videre behandling i saken.

Returadresse:
P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan vi kun kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og for eventuell reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader. Dersom du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen, ut over det som er avtalt, dekkes ikke disse utgiftene av oss.


Angrerett

Når du handler hos oss, sender vi selvsagt et angrerettsskjema med varene.

Du kan selvfølgelig returnere varen og få pengene dine tilbake. Hvis du angrer på den varen du har kjøpt, så kontakt oss så fort som mulig, og innen 14 dager etter kjøpet, slik at vi kan avtale retur av varen og tilbakebetaling. Angrerettskjemaet følger alltid med varen når du mottar den, ellers finner du det her:

Angrerettskjema

Har du spørsmål, så ring till oss på 21 98 47 47
Du kan også lese mere om angreretten på Forbrukerrådets hjemmeside