Behandling av personopplysninger

Opplysninger om vår behandling av dine personopplysninger
Vi vil beskytte de personopplysningene vi behandler for deg som kunde eller samarbeidspartner. Her kan du lese mer om hvordan vi behandler disse personopplysningene.

Den dataansvarlige
P. Lindberg A/S er dataansvarlig for behandling av personopplysningene. 
 

Du kan kontakte oss på:
P. Lindberg
Doneheia 62
4516 Mandal
Telefon: 21 98 47 47 
E-post: GDPR@p-lindberg.no
Org. nr. 999 616 615

Kunder og samarbeidspartnere

Når vi inngår en avtale om kjøp eller levering av ytelser, trenger vi å behandle opplysningene dine.
Vi behandler vanlige opplysninger, som de du kan se i skjemaet.

Vi behandler opplysningene som en del av vår kontrakt relatert til samarbeidet, og rettsgrunnlaget til dette kan du se i skjemaet.

Beskrivelse av behandlingen

Vi behandler opplysningene dine i forbindelse med ett eller flere formål, og i henhold til EUs personvern-forordning. I skjemaet under kan du få en oversikt over de forskjellige behandlingstypene vi vil foreta.
 

Behandling

Formål

Opplysningskategori

Rettsgrunnlag

Oppbevaringsperiode

 

 

Generelle opplysninger

 

Kunde/samarbeids-partnere

Kontrakts-forpliktelser

Kontaktopplysninger

Hvis du som næringsdrivende ønsker kredit, behandles opplysninger relatert til kredittverdighet.
 

Artikkel 6, avsn. 1, B

Opplysningene slettes når de ikke lenger er nødvendige for oppfyllelse av kundeforholdet, inkludert reklamasjonsretten, eller etter fem hele regnskapsår for å oppfylle lovpålagte formål.

Kunde

Markedsføring

Kontaktopplysninger
 

Artikkel 6, avsn. 1, a

Opplysningene slettes når en mottaker melder seg av nyhetsbrevet.

Overførsel til tredjeland

Vi kan benytte oss av behandlere som befinner seg utenfor Danmark, EU og EØS. Vi vil selvfølgelig sørge for at de følger de sammen reglene som i EU.
 

Jobbsøkere

Når du søker jobb hos oss har vi behov for behandling av opplysningene dine.
Vi behandler vanlige opplysninger, som de du kan se i skjemaet, og i enkelte tilfeller følsomme opplysninger. I tillegg vil vi behandle spesielle opplysninger, som personnummer og politiattest.

Vi behandler opplysningene for å ivareta legitime interesser, der vi har sammenlignet vårt behov for opplysningene, og din interesse for å gi oss disse i forbindelse med en ansettelsesprosess, og du kan se rettsgrunnlaget i skjemaet.

Når ansettelsesprosessen er ferdig, vil vi i enkelt tilfeller oppbevare opplysningene dine i seks måneder, hvis du ikke blir ansatt.
Hvis du blir ansatt vil du motta informasjon om hvordan vi fra det tidspunktet vil behandle opplysningene dine.

Beskrivelse av behandlingen

Vi behandler opplysningene dine i forbindelse med ett eller flere formål, og i henhold til EUs personvernforordning. I skjemaet under kan du få en oversikt over de forskjellige behandlingstypene vi vil foreta.
 

Behandling

Formål

Opplysningskategori

Rettsgrunnlag

Oppbevaringsperiode

 

 

Generelle opplysninger

 

Jobbsøker

Legitim interesse

Kontaktopplysninger
CV
Fødselsdato
Utdanning
Faglige kvalifikasjoner
Referanser
Ev. personlighetsprofil og -test

 

Artikkel 6, avsn. 1, f

Opplysningene slettes seks måneder etter at ansettelsesrunden er over. Dersom  søkeren ønsker og gir samtykke til, kan søkere bli lagret i opptil seks måneder.
Ved åpen søknad, gis samtykke til at søknaden lagres i seks måneder.

 

 

Følsomme opplysninger:

 

Jobbsøker

Behandling er nødvendig for å overholde arbeids- eller helserelaterte forpliktelser

Helseopplysninger

Artikkel 9, avsn. 2, b

Vi behandler i utgangspunktet ikke følsomme opplysninger. Men det kan være nødvendig å behandle helseopplysninger for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

 

 

Spesielle kategorier:

 

Jobbsøker

Ikke nødvendig som en del av ansettelsesprosessen, men opplyses ofte av jobbsøker.

Person- nummer

 

(Dansk «Databeskyttelses-lov» §11)

 

Opplysningene slettes seks måneder etter at ansettelsesrunden er over. Dersom  søkeren ønsker og gir samtykke til, kan søkere bli lagret i opptil seks måneder.
Ved åpen søknad, gis samtykke til at søknaden lagres i seks måneder.

Jobbsøker

Behandling er nødvendig for å overholde arbeidsrettslige forpliktelser

Straffbare forhold

Dansk «Databeskyttelses-lov» §8

I enkelte tilfeller må det fremlegges en politiattest i forbindelse med siste del av ansettelsesprosessen. Politiattesten lagres ikke.

Nyhetsbrev

«For at du skal kunne motta P. Lindbergs nyhetsbrev trenger vi din e-postadresse.

Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrevet samtykker du i at P. Lindberg AS kan kontakte deg via e-post for markedsføring, konkurranser og kampanjer på produktene våre. Nyhetsbrevene kan også inneholde informasjon om nye betalings- og leveringsmuligheter, events mm. Vi behandler kun personopplysningene dine når du uttrykkelig har gitt samtykke til at vi kan sende nyhetsbrev.

Vi registrerer og oppbevarer bare de personopplysningene som er nødvendige for å kunne sende nyhetsbrev, i samsvar med det du har samtykket til.

Personopplysningene registreres og oppbevares frem til samtykket trekkes tilbake. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt oppbevares e-postadressen din i ytterligere to år som dokumentasjon for at du har vært påmeldt nyhetsbrevet, og etter den tiden slettes opplysningene automatisk fra nyhetsbrevlisten.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, enten ved å sende en e-post til GDPR@p-lindberg.no, eller via lenken for avmelding som du finner nederst i nyhetsbrevet.

Merk at du må være fylt 15 år for å kunne samtykke til å motta nyhetsbrev iht. gjeldende lovverk.

Ved å klikke på «Godta» ved registrering, bekrefter du å ha lest og godtatt det ovenstående.

SMS

For at du skal kunne motta sms med tilbud og informasjon fra oss trenger vi ditt telefonnummer.

Når du registrerer deg for å motta sms samtykker du i at P. Lindberg AS kan kontakte deg via sms for markedsføring, konkurranser og kampanjer på produktene våre. Nyhetsbrevene kan også inneholde informasjon om nye betalings- og leveringsmuligheter, events mm. Vi behandler kun personopplysningene dine når du uttrykkelig har gitt samtykke til at vi kan sende deg sms.

Vi registrerer og oppbevarer bare de personopplysningene som er nødvendige for å kunne sende sms, i samsvar med det du har samtykket til.

Personopplysningene registreres og oppbevares frem til samtykket trekkes tilbake.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, enten ved å sende en e-post til GDPR@p-lindberg.no, eller ved sende sms med kodeord som du finner nederst i sms fra oss.

Merk at du må være fylt 15 år for å kunne samtykke til å motta nyhetsbrev iht. gjeldende lovverk.

Ved å klikke på «Godta» ved registrering, bekrefter du å ha lest og godtatt det ovenstående.

Dine rettigheter

Du har i henhold til EUs personvernforordning en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysningene dine. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene må du kontakte oss.
 

 • Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger om behandlingen.
   
 • Rett til korrigering: Du har rett til å rette feilaktige opplysninger om deg, eller supplere disse, slik at vi ikke behandler foreldre eller mangelfulle opplysninger om deg.
   
 • Rett til sletting: Du har i enkelte tilfeller rett til å få slettet de opplysningene vi behandler om deg.
   
 • Rett til innsigelser: Du har rett til å komme med innsigelser på vår behandling av personopplysningene dine, f.eks. hvis du mener at vår behandling av opplysningene ikke er lovlig.
   
 • Rett begrensning: Du har i enkelte tilfeller rett til å få begrenset vår behandler av opplysningene dine. Det betyr at hvis betingelsene for å få begrenset behandlingen er oppfylt, kan vi kun behandle personopplysningene dine i enkelte spesielle tilfeller.
   
 • Rett til dataportabilitet:
  Du har rett til å motta opplysningene i et strukturert, normalt og maskinlesbart format.
   
 • Rett til å klage: Du har alltid muligheten til å klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet på www.datatilsynet.no


Rettighetene som er nevnt ovenfor kan ha relaterte betingelser eller begrensinger. Om du, som registrert, kan be om at f.eks. personopplysningene dine slettes vil i alle tilfeller gjennomgå en konkret vurdering.
 

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre retningslinjene for behandling av personopplysninger.
 

Disse retningslinjene om personvern ble sist endret 01.02.2023