Kjøpsbetingelser

Alle kjøp fra P. Lindberg A/S (heretter omtalt som PL) er underlagt gjeldende kjøps- og leveringsbetingelser, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Med mindre PL skriftlig har akseptert at kjøper angir spesielle betingelser er dette ikke bindende for PL.

Priser
Priser oppgis inkl. mva dersom ikke annet er oppgitt. Pris eks mva vises i parentes eller svart firkant. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Har du spørsmål rundt dette er du velkommen til å ta kontakt med oss. 

Betaling
Visa / Mastercard
Du kan betale med Visa eller Mastercard. For Visa eller Mastercard som ikke er utstedet i Norge, påløper det gebyrer. Betalingen skjer via BBS som oppfyller strenge krav til sikkerhet. I betalingsmodulen registreres kortopplysninger som kortnummer, innehavers navn, utløpsdato og kontrollnummer. PL lagrer ikke kunders kortopplysninger, og når betalingen er fullført, blir BBS-informasjonen slettet. Hele beløpet på ordren blir automatisk trukket fra kundens betalingskort når varene faktureres. Dette skjer normalt et par dager før levering.
Forhåndsbetaling
Vi sender deg en faktura per e-post eller vanlig post. Varene sendes så snart betalingen er utført.
Faktura
Våre bedriftskunder kan velge å få tilsendt faktura med 14-dagers betalingsfrist. Fakturaen blir levert på epost når vi sender varen, eller sammen med varene dine om ikke du har epost. Vi sender også faktura som EHF om du ønsker det. Dette oppdateres ikke automatisk så gi oss derfor beskjed om du ønsker faktura på EHF.
Klarna
Vi er glade for å kunne fortelle deg at vi samarbeider med Klarna for å tilby deg flere betalingsmetoder på betalingssiden. Nå kan du få det du vil ha når du vil ha det på en trygg og enkel måte. Les mer

Ordrebekreftelse og pakkesporing
Kort tid etter bestilling mottar du en ordrebekreftelse fra PL pr. e-post. Ordrebekreftelsen sendes til den e-post adressen kunden har oppgitt i forbindelse med bestillingen. Ordrebekreftelsen inneholder ordrenummer samt alle detaljer vedrørende ordren. Kontroller at opplysningene er korrekte, kontakt PL så snart som mulig dersom noe er feil. Så snart varene er sendt vil du motta en ny e-post. Denne inneholder forsendelsens sporingsnummer.

Levering
Varen leveres så fort som mulig, og PL streber etter å levere innen 3-5 dager etter bestilling. Av ulike årsaker kan det forekomme lenger leveringstid. En leveringstid utover 3-5 dager gir ikke kunden krav på kompensasjon. I sjeldne tilfeller kan det forekomme at varen må leveres i to eller flere forsendelser, grunnet f.eks. varens fysiske beskaffenhet. Det tas forbehold om forhold utenfor PL’s kontroll, lockout, transporthindringer, maskinhavari, materiale- og fabrikasjonsfeil osv.

Mottak av varene
Kjøpte varer fraktes til avtalt leveringsadresse. Kunden er ansvarlig for at en fullastet stor lastebil kan kjøre fram til angitt leveringssted. Dersom kunden ikke er tilstede når varen leveres, aksepterer kunden at varen leveres i kundens fravær. Uavhengig av om kunden er tilstede på leveringstidspunktet, regnes leveringen som utført når varen er lastet av på avtalt leveringsadresse. Dersom det ikke er mulig å kjøre helt fram til leveringsadressen, betraktes leveringen som fullført, når varen er lastet av nærmest mulig leveringsadressen.


VIKTIG: Kunden skal kontrollere varen for fraktskader og antall/mengde, før kvittering for mottakelse. Er varen skadd eller antall kolli ikke stemmer med det som står på fraktbrevet, skal dette anmerkes på fraktbrevet. Eventuell skade/mangel dokumenteres (helst med bilde) og P. Lindberg kontaktes snarest, helst skriftlig på post@p-lindberg.no

Angrerett
Hvis du angrer på den varen du har kjøpt, så kontakt oss så fort som mulig, og innen 14 dager etter kjøpet, slik at vi kan avtale retur av varen og tilbakebetaling. Angrerettsskjema følger alltid med varen når du mottar den, ellers kan du finne angrerettsskjema på hjemmesiden vår. Ta vare på emballasjen hvis du er usikker på om du vil beholde varen. Les alt om angrerett på www.forbrukerradet.no, eller ring til oss på 21 98 47 47.

Reklamasjon
Næringsdrivende som handler hos PL har reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven (lov av 13.05.1988 nr. 27). Reklamasjonsfristen for næringskjøp er 2 år. Tilsvarende har forbrukere som handler hos PL reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven (lov av 21.06.2002 nr. 34). Reklamasjonsfristen i forbrukerkjøp er som hovedregel 2 år. I enkelte tilfelle gjelder en reklamasjonsfrist på 5 år, dersom varen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år. Reklamasjonsretten innebærer at kunden enten kan få varen byttet, reparert, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen og de generelle bestemmelsene i henholdsvis kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Dette betinger under enhver omstendighet at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av feil bruk av varen eller annen skadegjørende atferd.

Det skal reklameres innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget feilen eller mangelen ved varen. Hvis kunden reklamerer innen to måneder etter at mangelen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid være rettidig.

Dersom det foreligger synlige feil eller mangler ved varen, skal det reklameres skriftlig og dokumentert med bilder. Det kan du gjøre i reklamasjonsskjemaet som du finner på vår hjemmeside. Reklamasjon skal skje før montering og før du bruker varen, ellers blir varen betraktet som godkjent og akseptert av deg som kunde. Reklamasjon over slike skader eller mangler skal skje innen 14 dager etter levering, og du kan, som kunde, ikke kreve høyere erstatning enn verdien på varen du kjøpte.

Ved feil eller mangler som oppstår etter levering og innenfor gjeldende reklamasjonsfrister, skal reklamasjonen skje med det samme, skriftlig og med bilder på serviceskjemaet, som du finner på vår hjemmeside.

Når reklamasjonen er berettiget refunderer vi rimelige fraktomkostninger, som kunden har hatt i forbindelse med returnering av varen. Når du ønsker å reklamere på en vare, ber vi deg benytt reklamasjonsskjemaet du finner på vår hjemmeside.Ved retur av varen, må du beskrive feilen skriftlig og dokumentere med bilder dersom mulig. Varen skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje, og kunden plikter å fremlegge en kvittering for fraktomkostninger, dersom disse kreves refundert.

Eventuell tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om partene ikke finner en løsning, behandles saken etter norsk rett for norske domstoler med selgers forretningsadresse som verneting.

Handelskjøp og forbrukerkjøp
PL er ikke ansvarlig for verken indirekte tap eller følgeskader av noen art, som en mangel måtte være årsak til, herunder - men ikke begrenset til - enhver form for skade, som tilkommer besetning, avlinger og maskiner eller forårsaker driftstap, tapt arbeidsfortjeneste m.v. I forbrukerkjøp er kjøpslovens § 67, stk. 1, ikke hermed fraveket.

PL’s ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den kjøpte varens verdi.

Svindel
All svindel, eller forsøk på svindel, blir politianmeldt.

Produktansvar
Du kan som kunde i utgangspunkt kreve erstatning i henhold til norsk lov. Du kan ikke som kunde kreve erstatning som overstiger den kjøpte vares verdi. PL tar ikke ansvar for skade påført av den solgte varen på mennesker, dyr, ting eller fast eiendom etter at varen er mottatt av kunden. PL er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. De nevnte begrensningene i PL’s ansvar gjelder ikke dersom firmaet har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

Endringslogg:

  • Oppdatert 26.01.2022: Lagt til verneting.