Velg riktig gjerde

Som gårdsbruker eller hobbybonde har vi et ansvar for å passe på dyrene våre.

Derfor er det viktig at de er forsvarlig inngjerdet, så de ikke kommer seg ut, og at de til en hver tid er beskyttet mot rovdyr. 
Vi vil gjøre denne oppgaven enklere for deg, uansett hvilke dyr du har og hvor stort område du trenger gjerde til. Vi har samlet varene du trenger for vedlikehold av gjerder, eller om du ønsker å sette opp nytt.Vi har laget en oversikt over hva du trenger til å lage gjerder til ulike dyr, men ulike behov. Vi har også jordbor og pålehammere, som forenkler jobben med å slå ned pålene. Når pålene er på plass, kan du velge mellom alle våre gjerdetråd, bånd, og tau, som passer ditt behov. Hvis det er nødvendig å sette strøm på gjerdet, har vi godt utvalg av gjerdeapparater i alle varianter. Bare klikk på dyret du vil lage gjerde til, så har vi samlet alle produktene som passer deg.

Se alle produkter

 

Hest

Har du hest på stallen? Vi har gjerderne du trenger, enten du velger strømgjerde eller ridebanegjerde. Solide stolpe-gjerder eller enkle strømgjerder til bruk om du ønsker en permanent løsning eller flyttbart. 

 

Storfe

Kuer er flotte dyr, og samler seg ofte i flokker, og på store arealer. Det setter krav til både gjedretråd og gjerdeapparater som du trenger til ditt gårdsbruk.

 

Svin

Hvis du har frittgående griser, vet du alt om hvor vanskelig det kan være å holde de inngjerdet. Griser elsker å rote og grave, så da trenger du lave og solide gjerder.

 

Sau og geit

Har du sau eller greiter på ditt gårdsbruk? Vi har et godt utvalg av ulik inngjerding til  sauer, lam og geiter. Her kan du velge mellom gjerdepålergjerdapparater og gjerdetråd

 

Høns og fjærkre

Høner og fjærkre er trivelige dyr å ha på gården. Inngjerding og sikkerhet er viktig for å unngå rovdyr på besøk i hønsegården din.

 

Rovdyrsikring

I vårt langstrakte land, holder det ikke alltid å gjerde husdyrene våre inne. Vi må også tenke på å holde rovdyrene ute av beitene våre. Ekstra høye gjerder for å holde rovdyr unna, finner du i vårt sortiment.

Gjerdeapparater

Her har du oversikt over gjerdene våre, slik at du enkelt kan finne riktig enhet.

   Lengde på inngjerdingen 
Model  Strømkilde  Ladeenergi  u/vegetasjon  lett vegetasjon  tett vegetasjon 
Gallagher S12 solselle  3,2 V - solselle  0,1 J  3,5 km  1,2 km  0,4 km 
Gallagher S20 solselle  6 V - solselle  0,2 J  2,5 km  1 km  0,5 km 
Gallagher S100 solselle  12 V - solselle  1,0 J  10 km  5 km  3 km 
Titan S400 solselle  12 V - solselle  0,4 J  6 km  3 km  0,7 km 
TITAN S1400 solselle  12 V - solselle  1,4 J  10 km  1,5 km  0,8 km 
                
Titan B250 gjerdeapparat  9 V / 12 V  0,25/0,32 J  3 / 3,5 km  1 / 1,2 km    
Titan A7500 gjerdeapparat  12 V  7,5 J  43 km  17 km  7 km 
                
Titan Duo 3000  12 V / 230 V  3,0 J  18 km  4 km  1,7 km 
Titan Duo 6500  12 V / 230 V  6,5 J  43 km  17 km  7 km 
                
Titan N1800  230 V  1,8 J  10 km  2 km  1 km 
Titan N3800  230 V  3,8 J  17 km  5,5 km  2,2 km 
Titan N6800  230 V  6,8 J  30 km  8 km  4 km 
Gallagher M550  230 V  5,5 J  25 km  10 km  5 km 
Gallagher M950  230 V  9 J  30 km  12 km  6 km 
Gallagher M1400  230 V  12 J  38 km  15 km  7 km 
Titan NI20000D  220 V  20 J  100 km  22 km  12 km